Προτείνονται - ie logo ,   1024 x 768  - Best viewed

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜ. ΡΟΥΜΠΑ - DIM. ROUMBAS' PERSONAL WEB SITE

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι  προσωπική και αποτελεί μια προσπάθεια επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου με τους συνεργάτες, τους μαθητές και τους φίλους μου.
 
                                                                                                                                    ΔΡ
Εισηγητής - Αναλυτής Προγραμματιστής
Μαθηματικός
 
This is my personal site and it constitutes an attempt to be in touch by the "internet
way" with my associates, my pupils and my friends. 
                                                                                                                                  DR
Instructor - Programmer
Mathematician
zea

Microsoft Office Specialist - Master Instructor        /        ECDL Expert

 

 

            

© DR       mailto: webs @ dr2000 .gr
επισκέπτες-visitors:  

 

*
*
*
*